„Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.” (1Kor 14, 12)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Egyházkerületi és kisköri képzések

Részletes információk a képzéseinkről.

Read More

Testvérszervezetek

Anyaországi és határon túli szervezetek.

Read More